Menu

Wampiriada na Uniwersytecie Gdańskim 24.01.2017

18 stycznia 2017 zapraszamy na Uniwersytet Gdański

Krew będzie można oddać w godzinach 9:00-14:00.

Więcej informacji >TUTAJ<.

Wampiriada – studenckie honorowe krwiodawstwo

Logo NZS

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 21
00-325 Warszawa
KRS: 0000166951

www.nzs.org.pl
https://www.facebook.com/nzsorg