Menu

Wampiriada & Deloitte

17 lutego w godz. 10-13 zapraszamy do siedziby Deloitte przy ul. Jana Pawła II 22 w Warszawie na wspólne oddawanie krwi.

Wampiriada – studenckie honorowe krwiodawstwo

Logo NZS

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 21
00-325 Warszawa
KRS: 0000166951

www.nzs.org.pl
https://www.facebook.com/nzsorg