Menu

Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 28.02-02.03.2017

Od 28 lutego do 2 marca 2017 zapraszamy na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Krew będzie można oddać w godzinach 8:30-13:30.

Więcej informacji >TUTAJ<.

Wampiriada – studenckie honorowe krwiodawstwo

Logo NZS

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 21
00-325 Warszawa
KRS: 0000166951

www.nzs.org.pl
https://www.facebook.com/nzsorg