Menu

Wampirada na łódzkich uczelniach

W poniedziałek 17. listopada rozpoczęła się akcja studenckiego honorowego krwiodawstwa -WAMPIRIADA. To już 25. raz, Wampir wyruszył na łódzkie uczelnie wyższe. Znana szerokim kręgom studenckim Wampiriada, pierwszy raz w Łodzi została zorganizowana jesienią 2002 roku jako projekt, który był od 2001 roku przeprowadzany w kilku ośrodkach akademickich. Z czasem do projektu dołączyła większość Organizacji Uczelnianych NZS w kraju, tworząc to wydarzenie najbardziej rozpoznawalnym studenckim projektem charytatywnym. Od samego początku była to akcja cykliczna, która dzieliła się na dwie edycje w ciągu roku akademickiego – wiosnę oraz jesień.

Wampiriada organizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Regionu Łódzkiego we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi obejmuje swym zasięgiem wszystkie uczelnie publiczne w naszym mieście akademickim, tj. Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.Projekt ten jednak nie mógłby być realizowany bez wsparcia wolontariuszy działających w organizacji. To ich zaangażowanie  pozwala dotrzeć do studentów i zaszczepić w nich potrzebę niesienia pomocy innym. Wolontariusze są studentami, którzy poświęcają swój czas, aby szerzyć ideę honorowego krwiodawstwa.

Na przestrzeni lat Wampiriada w Łodzi nieustannie się rozwija m.in. poprzez organizację akcji na kolejnych wydziałach, dotarcie do coraz większej rzeszy społeczności akademickiej oraz prowadzenie stron informacyjno – promocyjnych na portalach społecznościowych, przez co grono przyjaciół Wampira stale się powiększa. Do tej pory, w czasie dwudziestu czterech edycji projektu udało się pozyskać około 9 tysięcy litrów krwi, oddanych przez ponad 18 tysięcy łódzkich studentów. Te liczby pokazują jak projekt jest rozpoznawalny i entuzjastycznie przyjmowany przez studentów Łodzi. Jesienią br. Wampir został „zbudzony” po raz dwudziesty piąty i z tej okazji do 11. grudnia  pojawi się na trzynastu wydziałach uczelni wyższych.  

Wampiriada jako projekt organizowany przez studentów dla studentów na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń akademickich.

Wampiriada – studenckie honorowe krwiodawstwo

Logo NZS

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 21
00-325 Warszawa
KRS: 0000166951

www.nzs.org.pl
https://www.facebook.com/nzsorg