Menu

Wampiriada w Białymstoku 23.10-09.11.2016

W dniach 23-27 października i 7-9 listopada zapraszamy na Wampiriadę w Białymstoku!

Harmonogram:
✴ 23 października (niedziela) - Rynek Kościuszki w Białymstoku 11.00-18.00
✴ 24 października (poniedziałek) - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 8.30-15.30
Kampus PB 9.00-15.00
✴ 25 października (wtorek) - Wydział Nauk o Zdrowiu UMB 9.00-15.00
✴ 26 pażdziernika (środa) - Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej 9.00-15.00
✴ 27 października (czwartek) - Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku 9.00-15.00
Dom Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 9.00-15.00
✴ 7 listopada (poniedziałek) - Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku 9.00-15.00
Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku 9.00-14.00
✴ 8 listopada (wtorek) - Kampus UwB 9.00-14.30
✴ 9 listopada (środa) - Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej 8.30- 15.30
Kampus PB 9.00-15.00

 

Więcej informacji >TUTAJ<.

Wampiriada – studenckie honorowe krwiodawstwo

Logo NZS

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Ul. Krakowskie Przedmieście 20/22 lok. 21
00-325 Warszawa
KRS: 0000166951

www.nzs.org.pl
https://www.facebook.com/nzsorg

Skontaktuj się z nami