Poznaj nas!
Poznaj nas!

O Nas

Wampiriada to charytatywny projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów promujący bezinteresowne pomaganie innym poprzez oddawanie krwi, zapisy do bazy dawców szpiku oraz szerzenie idei ratowania życia.
Wampiriada organizowana jest przy współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na kilkudziesięciu uczelniach w całej Polsce. W poszczególnych regionach akcje oddawania krwi trwają od jednego do kilku dni podczas każdej edycji, którym towarzyszą dodatkowe atrakcje przyciągające potencjalnych krwiodawców. Pod koniec roku akademickiego odbywa się także finał projektu organizowany w mieście, które w danym roku jest siedzibą Centrum Krajowego Projektu.
Głównym celem Wampiriady jest uświadamianie innych, jak wiele mogą zrobić dla drugiego człowieka poprzez oddawanie krwi czy szpiku kostnego. Zależy nam też na angażowaniu tych ludzi, który nie mogą oddać krwi, ale wspierają tę ideę. Akcja zakłada nie tylko zebranie jak największej ilości krwi, lecz także promowanie szeroko pojętej idei dobroczynności i zdrowego trybu życia. Wampiriada pokazuje, że poprzez honorowe krwiodawstwo oddajemy coś, co nic nas nie kosztuje, a dla biorcy może być bezcennym darem życia. NZS promuje te wartości nie tylko w ośrodkach akademickich, ale też wśród obywateli miast, w których odbywają się akcje.
Pierwsza Wampiriada odbyła się w 2000 r. w Krakowie i została zorganizowana przez Przemysława Miłonia na Politechnice Krakowskiej. Z czasem akcja cieszyła się coraz większą popularnością. Od tego momentu Wampiriada odbywa się regularnie, zazwyczaj dwa razy do roku, we wszystkich większych ośrodkach akademickich w Polsce.

Nasi Partnerzy

Regiony

Wybierz województwo, w którym chcesz oddać krew

 • Wrocław

  Uniwersytet Wrocławski

   

  Politechnika Wrocławska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Białystok

  Wampiriada Białystok

  Uniwersytet w Białymstoku

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 • Bydgoszcz

  Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy

  Toruń

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Częstochowa

  Politechnika Częstochowska

  Katowice

  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

  Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Gdańsk

  Uniwersytet Gdański

 • Lublin

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Łódź

  Wampiriada Regionu Łódzkiego

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  Politechnika Łódzka

  Uniwersytet Łódzki

 • Kraków

  Uniwersytet Jagielloński

  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Politechnika Krakowska

  Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

  Tarnów

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

 • Poznań

  Wampiraida Poznań

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Politechnika Poznańska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Rzeszów

  Uniwersytet Rzeszowski

 • Siedlce

  Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

  Warszawa

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  Uniwersytet Warszawski

  Politechnika Warszawska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Niestety w tym województwie nie ma Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów
 • Niestety w tym województwie nie ma Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów
 • Niestety w tym województwie nie ma Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów
 • Niestety w tym województwie nie ma Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów
 • Niestety w tym województwie nie ma Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Dolnośląskie

Podlaskie
Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Małopolskie

Kraków

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Politechnika Krakowska

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

Tarnów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Podkarpackie

Rzeszów

Uniwersytet Rzeszowski

Podlaskie

Bydgoszcz

Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy

Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Podlaskie

Częstochowa

Politechnika Częstochowska

Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pomorskie

Gdańsk

Uniwersytet Gdański

Lubelskie

Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Łódzkie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Politechnika Łódzka

Uniwersytet Łódzki

Wielkopolskie

Poznań

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Politechnika Poznańska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mazowieckie

Siedlce

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Warszawa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Warszawski

Politechnika Warszawska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zachodniopomorskie
Niestety w tym województwie nie ma Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Warminsko-Mazurskie
Niestety w tym województwie nie ma Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Lubuskie
Niestety w tym województwie nie ma Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Świetokrzyskie
Niestety w tym województwie nie ma Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Opolskie
Niestety w tym województwie nie ma Organizacji Uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Kontakt

Aleksandra Bodzioch

Pełnomocnik "Wampiriady"